Udvekslingsprogrammer

Ungdomsudveksling er et af Rotary’s flagskibe. Hvert år udveksler Rotary ca. 180 unge danske med et tilsvarende antal unge fra oversøiske lande. På verdensplan omfatter denne ungdomsudveksling inden for Rotary omkring 8.000 om året.
Hovedformål er at ungdomsudvekslingen er at fremme  international forståelse.

 

 

Hobro Rotary Klub har gennem mange år deltaget i udvekslingsprogrammet. Dvs. at klubben både udsender studerende til udlandet og modtager unge mennesker fra store dele af verden, samt afholder weekend arrangement for hele distriktes udvekslingsstudenter.

Link til artikel om udvekslingsstudenternes weekend i Hobro

Der er mange andre aktiviteter inden for dette program: Se mere på Rotarynyt.dk.

GSE – Group Study Exchange.
GSE er et 4-6 ugers internationalt udvekslingsprogram for yngre erhvervsaktive m/k med mindst 2 års erhvervserfaring i deres nuværende fag.
Formålet er at stifte nærmere bekendtskab med landet, dets kultur og levevis. Deltagerne får derudover en helt speciel mulighed for at erfare, hvordan den enkeltes profession udøves i landet. 
Bortset fra holdlederen må ansøgerne ikke være medlem af Rotary eller i direkte familie med et medlem.

Hobro Rotary Klub har bl.a. været værter for GSE hold fra New South Wales, Australien og fra Florida, USA.

Se mere på Rotarynyt.dk.

Der er lukket for kommentarer.