Projekter

Rotary hjulet

Rotary Foundation

Rotarys flagskib på internationalt plan er Rotary Foundation, som rotarianere støtter gennem frivillige bidrag. Rotary Foundation har projekter i gang indenfor områder med bekæmpelse af analfabetisme, sult og sygdom samt projekter for bedre forståelse mellem mennesker.

Rotary Foundation er en af de betydeligste fonde i verden, der uddeler Scholarships til unge til et års studieophold i et andet land, hvor de kan udvikle deres kundskaber og international forståelse. Der uddeles årligt over 1000 Scholarships på ialt ca. kr. 90.000.000. Scholarships kan ikke tildeles slægtninge til rotarianere.

I Danmark deltager klubberne meget aktivt i indsamlingen til både 3-H (Health, Hunger and Humanity) programmet og Polio Plus programmet, der har til formål at vaccinere alle verdens børn mod polio og andre børnesygdomme. Polio Plus-programmet udføres i samarbejde med WHO. Formålet med 3H – programmet er at forbedre sundheden, lindre sult og øge den menneskelige, kulturelle og sociale udvikling blandt verdens folk.

POLIO PLUS programmet - 2 dråber vaccine er nok til at redde et barn.
Udgiften til at vaccinere et barn er mindre end 4,00 kroner, men dertil skal lægges udgifter til transport under køl, køling frem til vaccinationsstedet, personale og uddannelse.

Rotarianere fra hele verden hjælper med at tilvejebringe midler til både at anskaffe og distribuere vaccinen samt selve vaccinationerne.

Siden 1985 har Rotary indsamlet og investeret ca. 800 mill. US dollars i dette projekt. Mere end 2 billioner børn er blevet vaccineret i perioden.

Resultaterne er store. Rotarys kamp mod polio startede i 1985, hvor der var 350.000 tilfælde om året i 125 lande. I 2008 var der 1651 tilfælde på verdensplan. I 2012 er der rapporter om mindre en 300 tilfælde. Se de aktuelle tal på rotary.dk.

Polio spreder sig hurtigt og stopper indsatsen nu, forventes det ifølge WHO, at mere end 10 mio. børn i den 3. verden vil blive angrebet af polio over de næste 40 år. Pr. år svarer det til 70 % af tallet for 1985.


End Polio Now kampagne.
I perioden fra 2008 har Rotarianere verden over arbejdet på at indsamle over 200 millioner US dollars. I Danmark er der - under mottoet END POLIO NOW – blevet igangsat en lang række fundraising initiativer via klubber og distrikter.
Der er ingen administrationsomkostninger hos Rotary, da alle er frivillige og arbejder gratis.
Se mere om det verdensomspændende Polio Plus projekt.

 

 

Der er lukket for kommentarer.