Om Rotary

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence. Rotary består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål.

Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre – for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Rotary International
Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1,2 mio. medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 12.000 medlemmer i 272 klubber. Rotary International har hovedsæde i Evanstone, USA og har desuden et antal regionskontorer.
Hvert år vælger Rotary International en ny verdenspræsident, der fremlægger sine visioner for det kommende år.

Indsatsområderne kan f.eks. være:
at sikre rent drikkevand
at alle får mulighed for at lære at læse og skrive
at sikre et bedre sundhedsvæsen
Den lokale Rotary klub
Den lokale rotary klub er rygraden i Rotary. Klubben organiserer sig på en måde, der giver mulighed for dynamik og personligt ansvar.

Funktionerne i klubben går på skift og alle medlemmer bidrager til ledelsen af klubben og til mødernes indhold. Klubbens medlemmer mødes hver uge, hvilket giver nærhed og er en god måde til at lære mange andre mennesker at kende og derved få styrket og udbygget sit personlige netværk.

Klubmødets varighed er ca. halvanden time og kan derved let indpasses i familie-, arbejds- og fritidslivet.
Møderne afholdes oftest som gå-hjem-møder.
Møderne i klubben er afvekslende og alsidige med f.eks. interessante foredrag inden for erhvervslivet, det lokale og internationale samfund eller som besøg i en virksomhed. Også klubbens egne medlemmer bidrager med indlæg af forskellig art på klubmøderne, der også kan dreje sig om klubbens eget sociale liv, eller danne rammen om planlægning af klubbens engagement i udviklingsprojekter.

Desuden deltager rotarianeren i udvalgsarbejde og andre aktiviteter, som er nødvendige for at klubbens liv er en spændende oplevelse. Ledsagere er velkomne som gæster i klubben.

Der er lukket for kommentarer.