Starten på projekt Rumænien

 

Svend Ovesen
Fhv. praktiserende læge

Orsova – Hobro Rotary Klubs internationale projekt i Rumænien.
Af formanden for Hobro Rotary Klubs Rumæniensudvalg Svend Ovesen.

I november 2007 blev jeg inviteret med til Rumænien af min svoger Jørgen Günther Schmidt, Slagelse – Antvorskov Rotary Klub. Vi skulle til en mindre by Orsova for at se, hvordan en anden privat hjælpeorganisation ”Foreningen til Støtte for Rumænien af 2003” uddelte julepakker i nogle meget fattige landsbyer nord for Orsova. En landsby ligger ved Donau, de andre ligger i bjergene, hvortil man kun kan komme ad nogle elendige til tider ufremkommelige veje.

Orsova – Rumænien

Grunden til, at vi allerede skulle af sted først i november, var risikoen for ikke at kunne komme frem for de store snemængder, der falder i mange egne af Rumænien. Disse landsbyer var præget af en så stor fattighed og arbejdsløshed, så man måtte spørge sig selv, om man stadig var i Europa. Senere fik vi forevist byen Orsova, hvor forholdene ikke var slet så grelle, men hvor der alligevel herskede mangel på mange ting. Vi beså også sygehuset, hvis standard overhovedet ikke tilnærmelsesvis kan sammenlignes med det ringeste danske sygehus for 40 år siden.

Da jeg kom til Danmark igen, fortalte jeg i et ” 3 minutter” om mine oplevelser i Hobro Rotary Klub. Jeg fortalte endvidere om ideen med at samle brugt, men brugeligt hospitalsudstyr på Nordjyske sygehuse. Ideen blev modtaget i klubben over al forventning. Efter mødet blev jeg prikket på skuldrene af 3 af klubbens seniorer og pensionister, som fortalte mig, at det lige var noget for dem. Overlæge Leslaw Uzarski skaffede os kontakt til Hobro Sygehus og Aalborg Sygehus Syd, hvor vi fik betydelig støtte og meget hospitals apparatur.

I slutningen af april 2008 kørte 4 mand: Hans Jørgen Christensen, Henning Munk, Steen Pedersen samt undertegnede af sted med det første læs i en 3,5 tons lastbil samt en personbil forspændt en stor lukket trailer. Turen på ca. 2300 km gik glat, da den var blevet tilrettelagt omhyggeligt af 2 af holdets deltagere. Vi fik en fin modtagelse. Alt blev kørt direkte ind på sygehuset. Efter bevægede 3 dage returnerede vi til Danmark uden problemer. Turen havde da taget 9 dage.

På vejen hjem fik Hans Jørgen og Steen den ide, at man ville prøve at skaffe en brugt ambulance i DK til afløser for den gamle og yderst medtagne ambulance, vi havde set i Orsova. Ved hjemkomsten kontaktede Leslaw Falck, som efter et par måneders søgen fandt en særdeles velholdt ambulance, som man forærede klubben. Den skulle pudses lidt op, men var herefter fuldt brugelig, specielt efter at Falk havde udstyret den med nye logos, skiftet olie ordnet bremser, og forsynet den med 4 nye vinterdæk. Spørgsmålet om at få den ud af landet klarede Skattecenter Ballerup, hvor vi igen mødte stor velvilje og hjælpsomhed overfor projektet. Desuden mødte holdet også stor velvilje fra hele vor klub og specielt vore bestyrelser.

Da vi ikke kunne regne med at have ambulancen opstaldet i evigheder, selvom en af klubbens medlemmer stillede en lade til rådighed, og han sørgede også for, at have ambulancen forsikret, blev man enige om, at en ny transport måtte foretages inden vinteren satte ind. Igen blev der samlet hospitalsgrej på Hobro Sygehus. Grej kom også andre steder fra.

En dag mødte et par medlemmer op fra Lions i Glumsø. De medbragte et par undersøgelseslejer. Af Regionsvaskeriet i Aalborg fik vi 1½-2 tons hospitalstøj (lagener, dyner, hovedpuder, stiklagener og en mængde uniformsjakker.) Fra en skole i Hobro, hvor der tidligere havde været plejehjem, hentede vi en instrumentvaskemaskine samt en del bækkener.

Vaskemaskinen havde desværre været udsat for frost, men efter at et par pumper var blevet udskiftet af et af klubbens medlemmer Alex Betzer fungerede den perfekt. Andre fra klubben foretog også reparationer og fra Nordjysk Dentalfabrik i Aalborg modtog vi vederlagsfri reservedele til et operationsleje.

I slutningen af oktober 2008 kørte vi igen mod Orsova. Denne gang med 3 køretøjer, som alle var proppet med instrumenter og andet hospitalsudstyr, hvoraf en del var kommet til os fra Slagelse via Jørgen Günther Schmidt. Vi havde suppleret det første hold med endnu 2 medlemmer fra klubben nemlig Carsten Haarsløv og Per Søndergård.

Igen fik vi en overstrømmende modtagelse og blev indkvarteret på det olympiske kajakholds træningslejr i Orsova. Ved rundgang på sygehuset blev jeg endnu engang overraskede over de fremskridt, der var sket på sygehuset siden sidste besøg, og vi kunne nikke genkendende til det apparatur, vi sidst havde med. Allerede nu er der igen begyndt at komme instrumenter og andet til vort depot. Vi har fået stillet lokaler og transportkapasitet til rådighed af et af klubbens medlemmer Poul-Anker Johansen, som også på andre områder har været en ihærdig hjælper.

Det har været et overordentlig tilfredsstillende arbejde at udføre. Helt i Rotarys ånd, og det har været en stor oplevelse for alle samt været med til at forstærke sammenholdet i vor klub.

 Svend Ovesen.

 Status 1. december 2012:

 Hobro Rotary Klubs Orsovaprojekt kører nu på sit næsten 6. år og der er gået 4 år siden, jeg skrev ovenstående. Meget er sket i den forløbne tid.  Mange af klubbens medlemmer har besøgt sygehuset for ved selvsyn at kunne vurdere projektet.

Projektet er således i god gænge, men blev dog afbrudt, da vor ankermand Cheflæge Lucian Vadastreanu var afskediget i ½ år på grund af ”Berufsverbot”. En henvendelse til daværende Udenrigsminister Per Stig Møller synes dog at have haft positiv indflydelse med en genansættelse af Cheflægen til følge. 
I det halve år, hvor han var afskediget, sendte klubben ingen transporter til sygehuset.

I alt har klubbens medlemmer deltaget i 4 transporter. Derudover er der sendt tre 22 tons lastvogne af sted med alt fra senge, sengeborde, madrasser, sengelinned samt en del børnemøbler fra børnehaver i Hobro.
Desuden er sygehuset blevet forsynet med en del højteknologisk udstyr, som er blevet udfaset i Danmark.

En stor, men udtjent lastvogn, som klubben havde fået overdraget af et lokalt køleskabsfirma, blev brugt til transport til sygehuset. Senere solgt vist nok i Bulgarien. For det indkomne beløb fik sygehuset installeret centralt iltanlæg.

Ved projektets start var der 5 sygehuse i regionen. Der er nu af besparelseshensyn kun 2 tilbage, hvoraf ”vort” er det ene.
Af den årsag er sygehuset blevet opgraderet med en række specialer: Neurologi, Cardiologi, Diabetologi, Pædiatri, Oftalmologi og Otologi (nervesygdomme, hjertesygdomme, sukkesyge, børnesygdomme, øjensygdomme og øre-næse-halssygdomme ).
Der var i forvejen almindelig Medicin og Kirurgi samt Gynækologi med ca. 450 fødsler om året. Der er lavet ny fødeafdeling samt en intensiv afdeling med 6 senge.

At man har fået ansat en Cardiolog, har haft den effekt at alle patienter med hjertesygdom får lavet ekkocardiografi. Den nødvendige UL scanner hertil hentede medlemmer af vor venskabsklub i Quickborn til os på Universitetshospitalet i Kiel.
Desværre er føleren, som skal bruges hertil, temmelig slidt og Hobro Rotary Klub forsøger nu at samle penge ind til indkøb af en ny.

At sygehuset ved Rotarys hjælp også er blevet forsynet med det nødvendige antal computere med tilbehør nævnes blot for fuldstændighedens skyld. 

Den største del af sygehusets produktion består, da man kun råder over knapt 200 senge, i overvejende grad af behandling gennem ambulatorier.

Køkkenet er blevet totalrenoveret efter en stor indsats fra et par rotarianere i Slagelse. Disse har på det sidste også fået lagt nyt tag over køkkenafdelingen. Lionsklubben ”Suså” sørger løbende udskiftning af sygehusets vinduer og døre fra enkeltglas til termoruder.

Det har været et meget lykkeligt projekt på trods af, at vi på én af turene var udsat for en alvorlig ulykke.
Vi har på den relativt korte tid opnået meget.

Om nye bestyrelser i Hobro Rotary Klub også i fremtiden vil støtte dette eller et andet projekt, må tiden vise.

 

01-12-2012.
Svend Ovesen

 

Der er lukket for kommentarer.